131_18-03-2022_ΓΔ_12-04-2022

ΠΡΟΣ:
Μέλη ΕΝΗΜΑΕΚ

Θέμα: Ετήσια Τακτική Γενική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση ΕΝΗΜΑΕΚ

Συνάδελφοι,

σας καλούμε, σύμφωνα με το Καταστατικό, στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την
Παρασκευή 08 Απριλίου 2022 και ώρα 12:00. Σε περίπτωση μη απαρτίας η ΓΣ θα
επαναληφθεί τη Δευτέρα 11 Απριλίου 2022 και ώρα 12:00, ή τέλος

την Τρίτη 12 Απριλίου 2022 και ώρα 12:00, με ώρα προσέλευσης στην πλατφόρμα zoom στις 10:00.

Θέματα Ημερησίας Διάταξης:
1. Διοικητικός Απολογισμός
2. Οικονομικός Απολογισμός
3. Εξουσιοδότηση του Δ.Σ. για απεργιακές κινητοποιήσεις.
4. Διαδικασίες Αρχαιρεσιών 2022
5. Πλάνο δράσεων.
Η Γ.Σ. θα διεξαχθεί διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας Zoom και οι ψηφοφορίες θα
πραγματοποιηθούν με την πλατφόρμα Zeus. Θα ακολουθήσει ενημερωτικό έγγραφο με
λεπτομερείς οδηγίες επί της διαδικασίας.

                                                ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Κωνσταντίνος Κανδεράκης
            Η Γ.Γ.
    Μαρία Ζαράνη

Η ανακοίνωση εδώ