Οι Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί Ασφάλειας Εναέριας Κυκλοφορίας μαζί με όλο το προσωπικό της Υ.Π.Α., επανέρχονται με Νέα Ανακοίνωση και αναφέρουν πως στην αρχή της πανδημίας μέχρι σήμερα, εργαζόμαστε αδιάκοπα, προκειμένου να διασφαλιστεί η αδιάλειπτη λειτουργία των συστημάτων και των υπηρεσιών Αεροναυτιλίας. Στεκόμαστε αρωγοί από την αρχή της κρίσης, τόσο στην προσπάθεια ενίσχυσης του τομέα υγείας της Ελλάδας με ιατροφαρμακευτικό υλικό, όσο και στην προσπάθεια επανεκκίνησης της τουριστικής βιομηχανίας μας.

Δείτε την νέα ανακοίνωση εδώ