Για το ΔΣ

 

Ο Πρόεδρος                      Η Γ.Γ.
Θ. Καλογερόπουλος           Μ. Ζαράνη