28_17_02_2023_ΑΠΑΝΤΗΣΗ_ΣΤΟΝ_Κ_Δ/ΥΠΑ

ΠΡΟΣ:
KOIN:
Διοικητή ΥΠΑ, κ. Δριτσάκο

Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών, κ. Κωνσταντίνο Αχ. Καραμανλή
Γ.Γ. Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, κ. Ιωάννη Ξιφαρά
Υποδιοικητή Αεροναυτιλίας κ. Ταμπακίδη
ΓΔΦΠΥΑΝ

Αξιότιμε κ. Διοικητά,
Σε απάντηση της από 16/02/2023 επιστολής σας (αρ. πρωτ. Κ.Γ./Γρ. Δ/ΥΠΑ 3413) προς την ΕΝΗΜΑΕΚ σας γνωρίζουμε ότι:
Α) Ο συνημμένος πίνακας ελέγχεται ως προς την βασιμότητά του, καθώς δεν έχει ούτε αριθμό πρωτοκόλλου, ούτε βέβαια μας κοινοποιείτε το από 10/02/2023 email σας προς την Διεύθυνση Διοίκησης του ΥΜΕ.
Β) Ακόμα κι αν δεχθούμε το ειλικρινές των προθέσεών σας, δεν προκύπτει από πουθενά ότι ο προτεινόμενος κατά δήλωσή σας πίνακας ανακατανομής των θέσεων ανά κλάδο, έχει λάβει και την σχετική έγκριση από τους αρμόδιους φορείς (ΥΜΕ, ΥΠΕΣ, ΑΣΕΠ).
Γ) Η δυσπιστία μας προκύπτει, 1ον από τον τρόπο με τον οποίο έγινε η αρχική ανακατανομή από 273 σε 174 προσλήψεις και 2ον από το γεγονός ότι και στην κατά δήλωσή σας τωρινή ανακατανομή, η αρμόδια κατά τον νόμο Διεύθυνση Ηλεκτρονικών (Δ6) δεν ερωτήθηκε σχετικώς για το θέμα.
Δ) Αναφορικά με την ανησυχία σας σχετικά με την καθυστέρηση του προγράμματος εκσυγχρονισμού σας δηλώνουμε, ότι ως υπεύθυνος κλάδος για τα συστήματα αεροναυτιλίας αλλά και ως δημόσιοι λειτουργοί, θέλουμε περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο στην Υπηρεσία, την άμεση υλοποίηση προγραμμάτων εκσυγχρονισμού με την προϋπόθεση όμως, ότι ικανοποιείται πλήρως το δημόσιο συμφέρον και ότι οι συνάδελφοί μας δεν θα βρεθούν στο μέλλον απολογούμενοι για πράξεις και παραλήψεις τρίτων. Μπορείτε αν θέλετε να κοιτάξετε από το παράθυρό σας και να ελέγξετε αν η κεραία του RADAR ATARS λειτουργεί, όπως επίσης να ενημερωθείτε για τη σημερινή βλάβη του RADAR Κυθήρων στο σύστημα περιστροφής. Λέτε να μην θέλουμε πρώτοι εμείς να πάρουμε νέα RADAR μετά από 30 χρόνια λειτουργίας των συγκεκριμένων;

Θα χαρούμε πολύ να κάνουμε από κοινού μια συζήτηση για τα συστήματα αεροναυτιλίας, παρουσία της ηγεσίας του Υπουργείου. Προκειμένου όμως να γίνει μία τέτοια συζήτηση, θα πρέπει τα θέματα του κλάδου μας να έχουν πρώτα λυθεί. Όπως σας αναφέραμε με χθεσινό sms, παρά το γεγονός ότι επικαλείστε αδυναμία επικοινωνίας με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της ΕΝΗΜΑΕΚ, τα θέματα μας τα γνωρίζει πλήρως το Υπουργείο και αναμένουμε συγκεκριμένες πράξεις και ενέργειες προκειμένου να πεισθούμε.
Ως εκ τούτου, ο λόγος για τον οποίο καλέσαμε τα μέλη μας σε αποχή από επιτροπές και ομάδες εργασίας δεν έχει εκλείψει και προς το παρόν με λύπη μας σας ανακοινώνουμε ότι, αδυνατούμε να ανακαλέσουμε την σχετική ανακοίνωσή μας.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                                                                   Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΝΔΕΡΑΚΗΣ                                                                                                                       ΜΑΡΙΑ ΖΑΡΑΝΗ

 

 

Η απάντηση εδώ