42_30_03_2023_ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΠΡΟΣ: Υφυπουργό Μεταφορών & Υποδομών, κ.Μιχαήλ Παπαδόπουλο
ΚΟΙΝ: Υπουργό Μεταφορών & Υποδομών, κ.Γεώργιο Γεραπετρίτη
Μέλη ΕΝΗΜΑΕΚ

Αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ,
Κάνοντας μια δεύτερη ανάγνωση του εγγράφου με αρ. πρωτ. Κ.Γ./Δ9/Α/5439/15.03.2023 και θέμα «Πρόσληψη
174 υπαλλήλων διαφόρων ειδικοτήτων στην ΥΠΑ» πού πρόσφατα υπογράψατε, παρατηρήσαμε μία τουλάχιστον
σοβαρή παραβίαση της κείμενης νομοθεσίας, την οποία θέτουμε υπόψη σας με την παρούσα.
Στην σελίδα έξι (6) και ειδικότερα στον κλάδο των ΔΕ Τεχνικών (Οδηγών Πυροσβεστών) ορίζεται ως όριο
ηλικίας το 35ο έτος. Οι διατάξεις στις οποίες γίνεται αναφορά σε σχέση με την καθιέρωση ηλικιακού ορίου για την
πρόσληψη προσωπικού του εν λόγω κλάδου περιέχονται στην υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΗΛ.14658/7-9-2004 (ΦΕΚ Β’
1409/Β/13.9.2004) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
Ωστόσο, όλες οι προγενέστερες διατάξεις που προέβλεπαν καθιέρωση ηλικιακού ορίου διορισμού/πρόσληψης
στην ΥΠΑ έχουν καταργηθεί με την παρ. 2 του αρ. 53 του εφαρμοστικού ΠΔ 85/2018, σύμφωνα με την οποία:
«Καταργείται το ανώτατο όριο ηλικίας ως προσόν διορισμού ή μετάταξης ή μεταφοράς στους κλάδους και τις
ειδικότητες της ΥΠΑ πλην της περίπτωσης του κλάδου των ΠΕ Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας».
Επιπλέον, στην διάταξη του αρ. 25 του ίδιου ΠΔ 85/2018 σχετικά με τα προσόντα διορισμού προσωπικού
κλάδου ΔΕ Τεχνικών στην ΥΠΑ δεν προβλέπεται ηλικιακό όριο.
Ως εκ των ανωτέρω, καθίσταται προφανές ότι ο εν λόγω διαγωνισμός ΑΣΕΠ για την πρόσληψη προσωπικού
στην ΥΠΑ πιθανότατα θα προσβληθεί από όσους έχουν το σχετικό έννομο συμφέρον και για λόγους διάκρισης λόγω
ηλικίας, αφού εισάγονται αυθαίρετα ως προϋποθέσεις προσόντα χωρίς νομοθετικό έρεισμα.
Ευλόγως δε θα αναρωτιόταν ο καλόπιστος πολίτης αν πρόκειται για απλή αβλεψία ή για φωτογραφική, όλως
παράνομη, διάταξη που στόχο έχει την προεκλογική “τακτοποίηση ημετέρων”.
Και βέβαια εμείς ως ΕΝΗΜΑΕΚ αναρωτιόμαστε επίσης, πώς δεν εντοπίστηκε το παραπάνω σοβαρό σφάλμα,
όταν το συγκεκριμένο έγγραφο το είδαν δεκάδες μάτια (υπηρεσιακοί παράγοντες, Διοίκηση ΥΠΑ, σύμβουλοι,
παρασύμβουλοι ICAO, ο Γ.Γ. Μεταφορών και οι νομικοί του σύμβουλοι) πριν φτάσει σε εσάς για υπογραφή;
Η ΕΝΗΜΑΕΚ έχει την γνώμη ότι το πιο πάνω έγγραφο πρέπει να ανακληθεί και να συνταχτεί νέο για την
κατάρτιση νόμιμης προκήρυξης πλέον από το ΑΣΕΠ για την πρόσληψη προσωπικού στην ΥΠΑ. Θεωρούμε δεδομένο
ότι θα ενταχτεί στο σχέδιο νόμου που συζητείται σήμερα στη Βουλή και η προτεινόμενη από εμάς ρύθμιση περί
πρόβλεψης ηλικιακού ορίου μέχρι και 35 ετών για τον διορισμό/πρόσληψη των ΗΜΑΕΚ, ώστε η ενίσχυση της ΥΠΑ να
ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της Υπηρεσίας και της Αεροναυτιλίας και να μην καταλήξει μία ακόμη
προεκλογική κίνηση εντυπωσιασμού χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο.
Θεωρούμε δεδομένο ότι στο νέο έγγραφο που θα συνταχτεί και θα απευθύνεται στο ΑΣΕΠ θα συμπεριληφθεί
στα προσόντα διορισμού των ΗΜΑΕΚ και το ηλικιακό όριο που θα νομοθετηθεί σήμερα.
Θεωρούμε επίσης δεδομένο, λόγω και της διάθεσης συνεργασίας που επιδείξατε κατά τη χτεσινή μας
συνάντηση, ότι και τα οικονομικά αιτήματά μας, που δεν προκαλούν δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού
και που εντάσσονται στη λογική του πλήρους εκσυγχρονισμού της Αεροναυτιλίας με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα και
απαιτήσεις, δεν θα παραληφθούν από το σχέδιο νόμου που συζητείται σήμερα με στόχο και την ενίσχυση της
ασφάλειας των αερομεταφορών.
Η ΕΝΗΜΑΕΚ θα επιμείνει στην ειλικρινή συνεργασία με το Υπουργείο, που θα αποφέρει μόνο οφέλη για την
ΥΠΑ και την αεροναυτιλία. Δεν θα σταματήσουμε να αναδεικνύουμε όσα πληγώνουν την Υπηρεσία μας. Δεν θα
σταματήσουμε να δίνουμε μάχη για να την αναβαθμίσουμε σε σύγχρονο ευρωπαϊκό φορέα παροχής υπηρεσιών
Αεροναυτιλίας.
Με εκτίμηση,

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                              Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΝΔΕΡΑΚΗΣ                                                                                                  ΜΑΡΙΑ ΖΑΡΑΝΗ

 

 

Η ανακοίνωση εδώ