ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔlΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔlΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Τ.Ο. 73 802, 167 10 ΕΛΛΗΝΙΚΟ, ΤΗΛ./ FAX. +30 210 9649090, ΤΗΛ. +30 210 9972636
Internet : http://www.hcaa-eleng.gr E-mail:   enhmaek@yahoo.co.uk
 
Only in Greek 
Τελευταία Ενημέρωση :
Α/Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
2
  16 Μαρτίου 2011   Απαλλαγή πληρωμής τελών στους κρατικούς αερολιμένες - YME
2
  17 Φεβρουαρίου 2011   ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3913 - Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής
  Αεροπορίας και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 18/Α/17-2-2011)
3
  22 Απριλίου 2010   Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα
2
  20 Απριλίου 2010   Τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών της 16ης,19ης και 20ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010
3
  13 Απριλίου 2009   Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα
4
  07 Απριλίου 2009   Τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών της 3ης,6ης και 7ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009
5
  10 Σεπτεμβρίου 2008   Ανασύνθεση Δ.Σ. ΕΝΗΜΑΕΚ/ΥΠΑ
6
  12 Απριλίου 2005   Τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών της 20ης,23ης και 24ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2007
7
  20 Απριλίου 2005   Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα
8
  12 Απριλίου 2005   Τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών της 8ης,11ης και 12ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005
9
  16 Σεπτεμβρίου 2002   Δημοσιεύματα εφημερίδων «Τα Νέα»   12-09-2002 με
  τίτλο :  « Επιδημία οι  βλάβες »  και   « Επενδυτής »
  14,15-09-2002 με τίτλο: « Στα τυφλά οι πτήσεις πάνω
  από την Αττική»
10
  5 Φεβρουαρίου 2001   Δελτίο Τύπου
11
  1 Σεπτεμβρίου 1998   Ανακοίνωση Συλλόγου
12
  5 Οκτωβρίου 1998   Γενική Συνέλευση 14 Οκτωβρίου 1998
13
  15 Οκτωβρίου 1998   Συνέλευση για την Νομική Μορφή 14/10/98
14
  15 Οκτωβρίου 1998   Γενική συνέλευση της 14/10/1998 (αποτελέσματα)
15
  15 Οκτωβρίου 1998   Προκήρυξη εκλογών για ανάδειξη νέου Δ.Σ
16
  1 Δεκεμβρίου 1998   Διορισμός Προσωρινής Διοίκησης - Συγκρότηση σε 
  Σώμα
17
  10 Δεκεμβρίου 1998   Αποτελέσματα της Γ.Σ. της 9 - 12 - 1998 - Προκήρυξη 
  εκλογών.
18
  18 Δεκεμβρίου 1998   Ανακοίνωση 18/12/1998-Υποψηφιότητες
19
  13 Ιανουαρίου 1999   Αποτελέσματα Αρχαιρεσιών για το Δ.Σ και Ε.Ε.της 
  11ης και 12ης Ιανουαρίου 1999
20
  21 Ιανουαρίου 1999   Συγκρότηση σε Σώμα Διοικητικού Συμβουλίου 21η 
  Ιανουαρίου 1999
21
  27 Ιανουαρίου 1999   Μετακίνηση Ηλεκτρονικών από Θέσεις RADAR - 27 
  Ιανουαρίου 1999
22
  9 Φεβρουαρίου 1999   ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - 9 Φεβρουαρίου 1999
23
  23 Μαρτίου 1999   ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - 23 Μαρτίου 1999
24
  18 Αυγούστου 1999   Προς Δ/ΥΠΑ κ. Γεωργαράκη Δ. - 18 Αυγούστου. 1999
 
© 1997-2011 Ένωση Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ασφαλείας Εναερίου Κυκλοφορίας Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας